Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is van groot belang voor de ontwikkeling van de kinderen op school. Een goede schoolloopbaan is niet alleen een zaak van de school, maar wordt positief beïnvloed als ouders zich hiervoor medeverantwoordelijk voelen. Wij vinden het heel belangrijk een goed contact met de ouders te hebben.
Belangstelling en steun van de ouders kan bijdragen aan een succesvolle ontwikkeling van de kinderen in hun verdere leven. Daarom zijn wij continu bezig te werken aan de kwaliteit van de communicatie en samenwerking tussen de school en ouders.

Lees verder hieronder !

Ouderbetrokkenheid def 2014-15 (2)