Kleurrijke scholen

Wij, ouders van Coen, vinden het heel belangrijk dat de school een afspiegeling vormt van de buurt. 
In ons geval: de Indische Buurt. Onze kinderen vieren Sinterklaas, maar ook de Iftar en Kerst. Op de ‘Ouders ontmoeten Ouders’-avonden vertellen ouders verhalen over hun jeugdjaren ‘ergens’ in een stadje in Marokko of Rusland, of gewoon in een dorp ‘ergens’ in de Betuwe. En we luisteren graag naar elkaars verhalen.

Want het leuke is: zoveel verschillen we eigenlijk helemaal niet van elkaar. We maken ons allemaal zorgen om onze kinderen en willen allemaal die vreedzame samenleving.

Er is de laatste jaren nogal wat te doen over de kleurrijk-2
samenstelling van de scholen. Ook wij, ouders van Coen, zijn daarin actief bezig. Onder andere via de Stichting Kleurrijke scholen.
Want het feit is: onze kinderen hebben het geweldig naar hun zin op deze school.
Het maakt ze echt niet uit of je ouders nu uit Ghana, Marokko, Nederland, Oostenrijk, Australië, Groot-Brittanië, Turkije, Rusland, Bosnië, Sierra Leone, Portugal, Suriname, Thailand, India of Pakistan*Al deze 'roots' zijn trouwens echt op de Coenschool vertegenwoordigd! komen. 

We kunnen nog een heleboel van onze kinderen leren…

* Al deze ‘roots’ zijn trouwens echt op de JP Coenschool vertegenwoordigd!

Reacties zijn gesloten.