Continurooster

Sinds schooljaar 2013-2014 hebben we op de Coenschool een continurooster. Bij een volcontinurooster duurt de middagpauze maximaal drie kwartier. De kinderen gaan niet meer naar huis om te eten, maar lunchen gezamenlijk op school met de leerkracht. Om 14:00 of om 14:30 uur zit de schooldag erop.

Op 6 november 2012 hebben we een informatieavond georganiseerd, waarin de directie voorlichting gaf aan de ouders. Zij konden volop vragen stellen rondom dit thema. Hierna is een enquête rondgestuurd om de mening van alle ouders te peilen. In april 2013 hebben we de resultaten én de visie van de directie besproken in een ouderavond.

Uitkomst: in schooljaar 2013-2014 is de Coenschool overgegaan op het continurooster. De variant op onze school is alle weekdagen van 8.30 tot 14:00 naar school. De ochtendpauze is om 10:30 en de middagpauze om 12:00.

Meer weten?
Bekijk de presentatie van de informatie avond.

Reacties zijn gesloten.