Brede buurtschool

Brede buurtschool

De J.P. Coen school is een brede buurtschool die een sterke binding met de buurt nastreeft. Onder het motto ‘samen wonen = samen leren = samen investeren’ willen wij een afspiegeling zijn van de buurt. Ouders zijn intensief bij de school betrokken, daarnaast ontplooien wij activiteiten die kinderen kennis laten maken met de Indische Buurt. Zo zijn wij in staat de leefwereld van de kinderen binnen school te verbinden met hun naschoolse leefwereld.

Wij willen de sfeer in onze school bewust verbinden met de sfeer daarbuiten. Samen met het Stadsdeel, het buurtopbouwwerk, ouders en buurtbewoners ontplooien wij initiatieven om de schoolomgeving veiliger, schoner en mooier te maken.

Als buurtschool hebben wij te maken met een grote diversiteit aan culturen. Dit biedt kinderen aan de ene kant een grote verscheidenheid en daarmee een rijke leerervaring, aan de andere kant vereist het van ons als school dat wij om kunnen gaan met verschillen in leerbehoeften.

Openbare school
De J.P.Coenschool is een openbare school. Dat wil zeggen een school, toegankelijk voor alle leerlingen. Geen uitsluitingen om geloofs- of levensbeschouwelijke redenen, geen onderscheid naar ras of sekse.

Meer weten?
Download onze schoolgids voor meer informatie. Ouders in de Indische Buurt kiezen bewust de J.P Coen school, de school in de eigen buurt. Deze ouders zijn bereid u te woord te staan en u kunt natuurlijk altijd bellen of mailen voor een afspraak met ons of één van onze ouders.