Coenschool

Coenschool

De Coenschool is een brede buurtschool. Ze heeft een sterke binding met de buurt.
Ons motto is: ‘samen wonen = samen leren = samen investeren’.
Wij willen een afspiegeling zijn van de buurt.

Typisch Coen:
Ouders intensief bij de school betrekken.
-Activiteiten organiseren waarin kinderen kennis maken met de Indische Buurt.
Zo zijn wij in staat de leefwereld van de kinderen binnen school te verbinden met hun naschoolse leefwereld.

Wij willen de sfeer in onze school bewust verbinden met de sfeer daarbuiten. Samen met het Stadsdeel, het buurtopbouwwerk, ouders en buurtbewoners ontplooien wij initiatieven om de schoolomgeving veiliger, schoner en mooier te maken.

Diversiteit
Als buurtschool hebben wij te maken met een grote diversiteit aan culturen. Dit biedt kinderen aan de ene kant een grote verscheidenheid en daarmee een rijke leerervaring. Aan de andere kant vereist het dat wij kunnen omgaan met verschillen in leerbehoeften.

Openbare school
De Coenschool is een openbare school: toegankelijk voor alle leerlingen. Geen uitsluitingen om geloofs- of levensbeschouwelijke redenen, geen onderscheid naar ras of sekse.

Meer weten?
Download onze schoolgids voor meer informatie. Ouders in de Indische Buurt kiezen bewust de Coenschool in de eigen buurt. Deze ouders staan u graag te woord en u kunt natuurlijk altijd bellen of mailen voor een afspraak met ons of één van onze ouders.